News

Projektowany przebieg „dnia otwartego” – wtorek 05.06.2012

10.00 – 11.00 Powitanie Dzieci i Rodziców

  • przekazanie informacji organizacyjnych
  • poznanie pomieszczeń Przedszkola (sale zabaw i zajęć, szatnia, hall, pomieszczenia socjalne i kuchenne)
  • zabawa Dzieci w sali przedszkolnej (poznanie innych Dzieci oraz dorosłych, układu sali, wyposażenia w zabawki i pomoce dydaktyczne, próba wspólnej dziecięcej zabawy, ustalenie pierwszych reguł)

 
11.00 – 11.30 Zabawa w ogródku przedszkolnym – zgodnie z inwencją Dzieci

  • Przerwa – „słodka chwilka”

 
12.00 – 13.30 Zabawy inspirowane przez nauczyciela:

  • czytanie bajki ze zbioru pt. „Lalusie” Beaty Ostrowickiej
  • zabawa muzyczno-ruchowa z wykorzystaniem: kolorowych apaszek, szklanych koralików, drewnianych klocków i patyczków
  • zabawa plastyczna – wykonanie masy solnej i lepienie, prezentacja prac
  • zabawa badawcza z wodą, puszczanie baniek mydlanych
  • relaksacja z muzyką

 
13.30 – 14.00 Zabawa w ogródku przedszkolnym
 
14.00 – 15.00 Zabawa w sali przedszkolnej (w małych zespołach lub indywidualnie)

  • Pożegnanie Dzieci i Rodziców