News

Hodowla motyli

 Rusałka pokrzywnik, Rusałka pawik i Rusałka ceik to trzy rodzaje motyli, które pod koniec maja hodowaliśmy w naszym Przedszkolu. Wcześniejsze zajęcia dla starszaków na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska, przedszkolny wykład oraz zajęcia prowadzone przez Panie w grupach sprawiły, że Dzieci dysponowały już dużą wiedzą na temat motyli i były świetnie przygotowane do roli hodowców.

Poczwarki przybyły do Przedszkola w szklanych probówkach. Następnie Panie umieściły kokony na drucikach w specjalnych, przezroczystych pojemnikach, na dnie których znajdowały się zwilżone kawałki kory. Dzięki naszej hodowli udało nam się zobaczyć, jak w ciągu kilku dni małe poczwarki przekształciły się w piękne motyle. To było dla nas wszystkich (również dla Pań) zupełnie nowe i bardzo ciekawe doświadczenie.

Dorosłe motyle wypuściliśmy razem „w świat”. Poleciały wysoko, wysoko. Ciekawe, dokąd?