News

„Łódź w drodze do niepodległości” – zajęcia dla „Starszaków”

W tym roku przypada setna rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W ramach przygotowań do obchodów tego święta w dniu 17 X 2018 r. „Starszaki” z naszego Przedszkola uczestniczyły w warsztatach „Łódź w drodze do niepodległości”, zorganizowanych przez redakcję Kwartalnika Krajoznawczego RPK PTTK w Łodzi „Wędrownik”.
Podczas spotkania, prowadzonego przez historyka-regionalistę – Magdalenę Pawlak, Dzieci miały okazję zapoznać się ciekawym materiałem fotograficznymi pochodzącym z okresu I wojny światowej. Na jego podstawie dowiedziały się, jak wyglądało życie łodzian w tamtym czasie.
W drugiej części zajęć, wykorzystując poznane wcześniej zdjęcia, Dzieci wykonały karty do okolicznościowego albumu stylizowanego na podobne pamiątki wykonywane przed stu laty przez łodzian.

Warsztaty „Łódź w drodze do niepodległości” są wydarzeniem towarzyszącym wydaniu Kwartalnika Krajoznawczy RPK PTTK w Łodzi „Wędrownik”.
Działanie realizowane jest w ramach zadania: wydanie numeru kwartalnika krajoznawczego „Wędrownik”, dofinansowanego z budżetu Miasta Łodzi, w konkursie regrantingowym Centrum Inicjatyw na Rzecz Rozwoju REGIO.