News

Zajęcia dla „Starszaków”

Pierwsze w tym roku zajęcia dla Dzieci przygotowujących się do podjęcia nauki w szkole podstawowej opowiadały o powstaniu Wszechświata. Kolejne dwa, które odbyły się 21 X i 4 XI, kontynuowały podjętą tematykę, koncentrując się na kontynentach i dalej – na zwierzętach zamieszkujących poszczególne kontynenty.

Na zajęciach o kontynentach, które poprowadziły panie Marcelina Pawłowska i Sylwia Barańska, uczestniczki (tak, tak się złożyło, że w tych zajęciach wzięły udział tylko dziewczynki!) zostały podzielone na siedem zespołów. Zadaniem każdego z nich było m.in. pokolorowanie otrzymanego kontynentu, ułożenie jego nazwy z ruchomego alfabetu, a następnie umieszczenie go we właściwym miejscu na kuli ziemskiej. Dzieci zaśpiewały też piosenkę, rozwiązały zagadki i poznały kilka ciekawostek o kontynentach.

Kolejne zajęcia, poprowadzone przez panie Magdalenę Stasiak i Paulinę Szymańską, rozszerzyły wiedzę Dzieci o kontynentach poprzez omówienie warunków życia występujących na poszczególnych kontynentach i wskazanie zwierząt, które je zamieszkują. Wśród aktywności, jakie podejmowały Przedszkolaki podczas tych zajęć znalazły się m.in. dobieranie w pary zwierzęcia i jego umaszczenia, dopasowywanie podpisu do zwierzęcia, przyporządkowywanie zwierzęcia do kontynentu, na którym występuje czy ciekawa praca plastyczna.

„Starszaki” świetnie sobie poradziły ze wszystkimi zadaniami. Jesteśmy z nich bardzo dumni!