O nas

Przedszkole Uniwersytetu Łódzkiego powstało dzięki inicjatywie Władz tej uczelni, które wychodząc naprzeciw potrzebom pracowników i studentów, w czerwcu 2012 roku powołały do życia placówkę przeznaczoną dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Oficjalnie Przedszkole UŁ otwarto dnia 3. września 2012 roku. Przez 3 lata (2012 – 2015) funkcjonowały dwie grupy dla dzieci, we wrześniu 2015 r. zorganizowano trzeci oddział Montessori, a w październiku 2018 r. kolejne dwa. W tym czasie oddano do użytku również sale gimnastyczne, w których odbywają się zajęcia rytmiczno-ruchowe, gimnastyczne, spektakle teatralne, spotkania z rodzicami i inne aktywności. W latach 2012 – 2016 funkcję dyrektora Przedszkola UŁ pełniła dr Joanna Sosnowska. Od września 2016 r. funkcję tę pełni dr Dorota Radzikowska.

Dzięki pracy wielu osób zaangażowanych w powstanie placówki edukacyjnej dla najmłodszych członków uniwersyteckiej społeczności, zorganizowano miejsce niezwykłe – pełne estetyki, światła, koloru, emanujące przyjazną atmosferą i ciepłem, lubiane przez dzieci. Dopełnienie pogodnego wnętrza Przedszkola stanowi ciekawie zaaranżowany ogródek przedszkolny, wyposażony w różnorodny i wielofunkcyjny sprzęt do zabaw na powietrzu.

Siedzibą Przedszkola Uniwersytetu Łódzkiego jest XIII Dom Studenta, mieszczący się przy ul. Strajku Łódzkich Studentów z 1981 r. 13, w którym placówka zajmuje kilka pomieszczeń na parterze budynku. W lokalu Przedszkola przeprowadzono gruntowny remont, dostosowując pomieszczenia do współcześnie obowiązujących wymogów edukacyjnych i sanitarno-higienicznych.

Przedszkole jest placówką niepubliczną, organem prowadzącym jest Uniwersytet Łódzki.

 • NIP: 725 206 09 10
 • Regon: 101482245
 • Konto: Bank Pekao S.A. 76 1240 3028 1111 0010 4714 5103
 • Wpis do ewidencji placówek niepublicznych nr: DSS-Ed.-VIII.4430.39.2012
 • 1% podatku: w formularzu PIT należy wpisać KRS: 0000272264, z dopiskiem „dla Przedszkola UŁ”.

Przedszkole UŁ pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00. W Przedszkolu funkcjonuje pięć zróżnicowanych wiekowo grup przeznaczonych dla dzieci od 3. do 7. roku życia. Sale przedszkolne zaaranżowano w oparciu o wytyczne koncepcji pedagogicznej Marii Montessori, wyposażono je w materiał rozwojowy Montessori, inne pomoce dydaktyczne, zabawki, meble i sprzęt. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna z dziećmi prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. W pracy wykorzystujemy system pedagogiczny Marii Montessori.

Kadra Przedszkola:

  1. Dyrektor: dr Dorota Radzikowska
  2. Nauczyciele:
  • Grupa I Montessori: mgr Monika Kopczyńska i mgr Anna Kowalczyk
  • Grupa II Montessori: mgr  Magdalena Stasiak, mgr Maja Walęciak
  • Grupa III Montessori: mgr Lidia Brylińska i mgr Paulina Gieroń
  • Grupa IV Montessori:mgr Marcelina Pawłowska, mgr Paulina Szymańska
  • Grupa V Montessori:mgr Marta Lewkowicz, lic. Sylwia Barańska
  • Dzieciom i nauczycielkom pomagają: Beata Dziczkaniec (gr. I), Monika Skrzypczyk (gr. II), Karolina Fajga (gr. III), Monika Kluczna (gr. IV), Katarzyna Bajer (gr. V).